Jälgi meie tegemisi

Minu külastus
teeb ta rõõmsaks

50% prostitutsiooni kaasatud naistest kannatavad depressiooni all, kolmandikul on ärevushäired

Ta on nõus
kõike minuga
tegema

30% prostitutsiooni kaasatud naistest on kogenud seksuaalset alandust

Minu külastus
teeb ta rõõmsaks

Ta on nõus
kõike minuga
tegema

Ta saaks ju
mulle „ei“
öelda

50% prostitutsiooni kaasatud naistest kannatavad depressiooni all, kolmandikul on ärevushäired

30% prostitutsiooni kaasatud naistest on kogenud seksuaalset alandust

51% prostitutsiooni kaasatud naistest on olnud seksuaalvahekorras vastu enda tahtmist

Ta naudib
oma tööd

Ta ootab mind
alati tagasi

40% prostitutsiooni kaasatud naistest on mõelnud enesetapule

20% prostitutsiooni kaasatud naistest on püüdnud endalt elu võtta

Kuule mees, mõtle õige peaga! Mitte alumise, vaid ülemisega. Seksiost on vägivald, mis lõhub armutult inimesi ja ühiskonda. Õige peaga mõeldes mõistad oma tegude tõelisi tagajärgi. 

VÄGIVALD KALDUB

VOODIST KAUGEMALE

Eestis ei ole prostitutsioon keelatud. Illegaalne on prostitutsiooni vahendamine, prostitutsioonile kallutamine ning alaealistelt seksi ostmine. Kuid arvamus, et seksiost on vaid tehing, mis ei oma edasist hävitavat mõju nii ohvritele kui ka ühiskonnale, on sügavalt naiivne. 

Prostitutsioon on tihedalt seotud organiseeritud kuritegevusega, olles kuritegelike grupeeringute üks olulisem rahaallikas. Tihti on prostitutsiooni kaasatud naine inimkaubanduse ohver. Tihti omab kuritegelik grupeering tema raha ja vabadust. Seega rahastad seksiostuga laiemat kuritegevust, mis omakorda seab ohtu terve ühiskonna turvalisuse. 

KUST SAADA ABI?

ABI OHVRILE

Mittetulundusühing Eluliin

+372 655 6140

Inimkaubanduse ennetamise ja ohvrite abistamise nõuandeliin

+372 660 7320

ABI OSTJALE

sotsiaalprogrammspsv@gmail.com

ABI KÕRVALOLIJALE

Inimkaubanduse ennetamise ja ohvrite
abistamise nõuandeliin

+372 660 7320