Eluliini varjupaigad-nõustamiskeskused

Naiste tugikeskus Harjumaal

Naiste tugikeskus Raplamaal

Naiste tugikeskus Järvamaal

Naiste tugikeskus Lääne-ja Hiiumaal

Telefon  5515491 ööpäevaringselt

Sotsiaalkindlustusameti rahastusel tagab  Eluliin naistevastase vägivalla ohvrile ja tema lastele:

turvalise ajutise majutuse, pakub ohvrile ja tema lastele esmast kriisinõustamist, nõustab ohvrit juhtumipõhiselt,vajaduse korral pakub ohvrile psühholoogilist nõustamist või psühhoteraapiat ning juriidilist nõustamist ,hindab ohvriga kaasasolevate laste abivajadust ja pakub esmast  nõustamist.