Varasemad projektid

 

2019

Andreia

Image removed. Andreia

Image removed.EU

 

 

2018

Koolitused erivajaduste ja puudega inimkaubanduse ohvrite märkamiseks, äratundmiseks ja juhised esmaseks sekkumiseks.

Partner
Vaimupuuetega Inimeste Tugiliit www.vaimukad.ee

Projekti toetab Hasartmängumaksu Nõukogu

 

Rahvusvahelise naiste keskuse töö arendamine Eestis.

Partner
Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus www.enut.ee

Projekti toetab Hasartmängumaksu Nõukogu

 

Norway grants Seksuaalse ekspluateerimise eesmärgil toimunud inimkaubanduse ohvrite abistamine

JuhendmaterjalErivajadustega ja puudega inimkaubandusohvrite märkamiseks, äratundmiseks ja juhised esmaseks sekkumiseks.