Projektid

2018

Koolitused erivajaduste ja puudega inimkaubanduse ohvrite märkamiseks, äratundmiseks ja juhised esmaseks sekkumiseks.

Partner
Vaimupuuetega Inimeste Tugiliit www.vaimukad.ee

Projekti toetab Hasartmängumaksu Nõukogu

 

Rahvusvahelise naiste keskuse töö arendamine Eestis.

Partner
Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus www.enut.ee

Projekti toetab Hasartmängumaksu Nõukogu

 

Norway grants  Seksuaalse ekspluateerimise eesmärgil toimunud inimkaubanduse ohvrite abistamine
Juhendmaterjal Erivajadustega ja puudega inimkaubandusohvrite märkamiseks, äratundmiseks ja juhised esmaseks sekkumiseks.